Zápis jednání předsednictva 10. 3. 2008

Zápis jednání předsednictva Svazu PG 10.3..2008

V Praze LAAČR

Přítomni: Fejt, Skrbek, Seidl, Porkert, Pavloušek, Vejnarová, Volný

Hosté: M. Šnajberg, J. Koubík

1. Předsednictvo provedlo vyhodnocení dosavadních úkolů.

Přesun webových stránek (doména Svaz PG) – splněno.

Vytvořit evidenci provozu repre auta na webu – splněno.

Zajistit vybrání spoluúčastí k invest. dotaci (na pořízení padákovýh kluzáků) – nesplněno.

Zajistit vybrání spoluúčastí k provozu VW reprezentace- nesplněno.

Zveřejnění klíče a vyúčtování repre – nedokončeno.

2. Předsednictvo rozhodlo o rozdělení spoluúčasti na provozu reprezentačního automobilu na dvě různé částky podle použití automobilu. Pro dopravu na závody a program sportovních talentů činí 2,-Kč/km, pro individuální přípravu reprezentantů 4,-Kč/km. Nárok na zapůjčení vozidla má na základě aktuálního žebříčko reprezentantů prvních 10 mužů a 5 žen pro XC, prvních 5 pro přesnost a prvních 5 pro akro.

3. Podpora ligy. Předsednictvo nedoporučuje podporu ligy z prostředků členů Svazu. Pouze případné projekty, které prospějí i běžným pilotům (zlepšení startovaček, vytvoření zázemí apod.).

4. Předsednictvo pověřuje Barboru Vejnarovou vypracováním programu propagace.

5. Předsednictvo vyslechlo informaci Radka Seidla o stavu jednání s Odborem civilního letectví ministerstva dopravy ohledně prodlužování pilotních průkazů.

6. Kontrola přeletů – předsednictvo vyslechlo informaci Michala Šnajberga o jednání s PGwebem, který slíbil sw na automatickou kontrolu regulérnosti přeletů přihlášených do ČPP.

7. Předsednictvo pověřuje Martina Porkerta opětným zveřejněním programu na podporu startovišť.

8. Předsednictvo pověřuje Lukáše Skrbka naplněním systému webové evidence majetku Svazu po získání podkladů z účetnictví.

9. Mapy na startovačky. Předsednictvo pověřuje M.Fejta oslovením provozovatelů startovacích ploch s požadavkem na fotodokumentaci umístění map dodaných svazem. Dále je nutné oslovit nové provozovatele terénů s požadavky na dodání map.

10. Předsednictvo vyslechlo informaci M. Fejta o zastupování Svazu a LAA v evropských strukturách.

11. Předsednictvo vyslechlo informaci J. Koubíka o stavu aplikace Webriefing a jejího dalšího inancování.

12. Předsednictvo pověřuje Radka Seidla zajištěním 20ks leteckých map ČR pro partnery v evropských strukturách.

13. Předsednictvo pověřuje Radka Seidla zajistit vyřazení opotřebovaných padákovách kluzáků z majetku Svazu.

14. Předsednictvo pověřuje Radka Seidla zveřejněním klíče a vyúčtování reprezentace za rok 2007.

15. Předsednictvo pověřuje Radka Seidla dokončit a podepsat smlouvy s teamleadery.

16. Předsednictvo pověřuje Radka Seidla zjištěním stavu poskytování slevy pro členy LAA na startovišti Zvičina.