Valné hromady svazů – MPG, ZL, PG

Svaz motorového paraglidingu – 19. 11. od 11:00 – zasedačka Městského úřadu v Přibyslavi
Svaz závěsného létání – 12. 11. od 10:00 – zasedačka LAA ČR
Svaz paraglidingu – 5. 11. od 10:00 – KD Třešť
Vážení členové jednotlivých svazů, nastává konec sezony a jak píše ve svém říjnovém úvodníku prezident LAA ČR, padají listy a lístky. Ano i ty volební a týká se to třeba i volby předsednictev, sportovních komisí a letos i prezidenta.
Přijďte na valné hromady, přijďte i pokud jste spokojeni s prací svého předsednictva, protože, kde jinde jim můžete dát zpětnou vazbu, řict co by se dalo dělat jinak a svým hlasem jim tak vyjádřit podporu do dalšího volebního období.