Poplatky

Ceník poplatků za služby poskytované LAA ČR pro rok 2022
(schválený 20.11.2021) 

  Pilotní průkazy Cena vč. DPH
1. Vydání pilotního průkazu ULL, MZK, ULK, ULV, ULH, MPK, UB 1 500 Kč
2. Vydání pilotního průkazu PK, ZK 1 800 Kč
3. Prodloužení platnosti PP ULL, MZK, ULK, ULV, ULH, MPK, PK, ZK, UB* 500 Kč
4. Zapsání kvalifikace 300 Kč
5. Vydání duplikátu PP 300 Kč
6. Poplatek za přezkoušení v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti 2 000 Kč
* jednorázově za všechny odbornosti současně prodlužované

   

  Průkaz navijákaře​​ Cena vč. DPH
7. Vydání průkazu navijákaře 500 Kč
8. Zapsání kvalifikace 300 Kč
9. Prodloužení platnosti průkazu 500 Kč

  Technické průkazy a typov​é průkazy Cena vč. DPH
10. Vystavení TP ULL, ULV, ULH, ULK, MZK 2 000 Kč
11. Vystavení TP ZK, MPK, UB 800 Kč
12. TP PK typu "Z"                 200 Kč
13. TP PK typu "P" 100 Kč
14. Prodloužení platnosti TP ULL, ULV, ULH, ULK, MZK 750 Kč
15. Prodloužení platnosti TP ZK, MPK, UB, navijáků 500 Kč
16. Vydání duplikátu TP 300 Kč
17. Změna v TP (majitel, vrchlík, naviják, vlekací zařízení, PPJ pro ZK, atd.)** 300 Kč
** neúčtuje se při současném prodloužení platnosti TP
18. Typové průkazy SLZ ULL, ULV, ULH 40 000 Kč
19. Typové průkazy SLZ ULK, MZK 20 000 Kč
20. Typové průkazy SLZ ZK, PK, MPK 5 000 Kč
21. Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ULL, ULV, ULH 50 000 Kč
22. Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ULK, MZK 25 000 Kč
23. Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ZK, PK, MPK 10 000 Kč
24. Typové průkazy - vrtule, motory, postroje atd. 10 000 Kč
25. Vydání technického průk. způsobilosti navijáků/odvijáků 1 000 Kč
26. Změna typového průkazu 1 000 Kč
27. Významná změna typového průkazu                        4 000 Kč
28. Potvrzení o neregistraci SLZ, nebo potvrzení o výmazu z evidence pro prodej SLZ do zahraničí 2 000 Kč
29. Anglická verze typového certifikátu 2 000 Kč
30. Typový průkaz pro záchranné padáky             5 000 Kč
31. Typové průkazy - naviják, odviják  4 000 Kč
32. Obnova registrace SLZ cizích státních příslušníků po předchozím výmazu z evidence 7 500 Kč
33. Typový průkaz raketových záchranných systémů 20 000 Kč
34. Záloha při žádosti o typový průkaz ULL, ULV, ULH 25 000 Kč
35. Záloha při žádosti o typový průkaz ZL, PK, MPK, MZK, ULK 10 000 Kč
36. Záloha při žádosti o typový průkaz - motory, vrtule, postroje atd. 7 000 Kč
37. Vystavení exportního certifikátu pro ultralehký letoun 55 000 Kč
38. Schválení uvedení produktu a místa výroby do smlouvy mezi LAA ČR a CAAC 285 000 Kč
39. Vystavení certifikátu konformity pro stavebnici ultralehkého letounu 25 000 Kč
40. Vystavení certifikátu konformity pro hlavní celky (křídlo, trup, ocasní plochy atd.) 7 500 Kč
41. Vystavení certifikátu konformity pro jednotlivý díl 1 500 Kč
42. Zařazení licenčně vyrobeného letounu do evidence LAA ČR 2 500 Kč

  Oprávnění Cena vč. DPH
43. Vystavení - Středisko pilotního výcviku        3 000 Kč
44. Vystavení - Půjčovna SLZ         3 000 Kč
45. Vystavení - K výrobě, opravám, zkušebnictví a dovozu SLZ a jejich dílů           3 000 Kč
46. Změna v Oprávnění             300 Kč
47. Prodloužení platnosti Oprávnění 2 000 Kč
48. Anglická verze Oprávnění        1 000 Kč
49. Roční paušální poplatek za Oprávnění K výrobě, opravám, zkušebnictví a dovozu SLZ a jejich dílů  
49a U firem bez zaměstnanců         1 000 Kč
49b U firem do deseti zaměstnanců         3 000 Kč
49c U firem do dvaceti pěti zaměstnanců         7 000 Kč
49d U firem nad dvacet pět zaměstnanců       15 000 Kč

  Další výkony Cena vč. DPH
50.
Paušální poplatek za služby poskytnuté do zahraničí
          500 Kč
    Cena bez DPH
51. Započatá hodina práce hlavního inspektora           900 Kč

 Ceník příspěvků a dalších plateb v Letecké amatérské asociaci ČR pro rok 2022
(schválený 22.11.2021)

  Členské příspěvky​ Cena vč. DPH
1. Členský příspěvek *** 950 Kč
*** členský příspěvek nového člena, který se přihlásil v průběhu roku:
  od 1. 4.  850 Kč
  od 1. 7.  650 Kč
  od 1. 10.  500 Kč
2. Členský příspěvek pro členy mladší 15 let 200 Kč

  Svazové příspěvky Cena vč. DPH
1. Svaz UL - svazový příspěvek 600 Kč

 ​​ Další platby
1. Všechny směrnice, brožury a učebnice, atd.        dle cen. zás.
2. Kopie 1 strana    ​                                                                             2 Kč
3. Kopie 2 strany                                                                               3 Kč
4. FAI licence                                                        200 Kč
5. Duplikát členského průkazu, pojištění 50 Kč
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​