Pro platbu za služby poskytované LAA ČR můžete využít několika způsobů:

zobrazit ceník na nové záložce

1. Převod z bankovního účtu

Číslo účtu LAA ČR:      2800066859 / 2010
Konstantní symbol:      0308
Variabilní symbol:        rodné číslo (u fyz. osoby) nebo IČO (práv. os.)
Zpráva pro příjemce:   účel platby (viz. zkratky níže)

2. Platba přes on-line služby

Zde je možnost převodem z účtu nebo platební kartou. Tímto způsobem je možné platit pouze pojistky (které si na on-line službách sami vytvoříte), členství a svazovné. Všechny ostatní služby je třeba zaplatit předem převodem, složenkou, nebo hotově v ústředí LAA.
 
POZOR! 
Sjednáváte-li si služby přes on-line, použijete předepsaný nebo vygenerovaný variabilní symbol. Ten je rozhodující pro identifikaci platby. Platba bez variabilního symbolu nebude zaúčtována.
 
Nikdy neslučujte více plateb pod jeden variabilní symbol!
 

3. Hotově v sídle LAA ČR 

(POZOR - platební karty nepřijímáme)
 
 

4. Poštovní poukázkou typu C 

hotově na poště -> na adresu LAA ČR

Adresa LAA ČR: Letecká amatérská asociace ČR
                           Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10

Zpráva pro příjemce: účel platby (viz. zkratky níže)

Účel platby - zkratky


 1. vystavení pilotního průkazu VPP/druh a číslo pil. průkazu (např. UA123456)
 2. prodloužení pilotního průkazu PPP/druh a číslo pil. průkazu (např. UA123456)
 3. zapsání kvalifikace KV/druh a číslo PP
 4. vydání duplikátu pil. průkazu VDPP/druh pil. průkazu (např. UA, UT, PL, apod.)
 5. vydání FAI licence: FAI (a použijte rodné číslo jako variabilní symbol !!!)

 

 1. vystavení technického průkazu VTP/poznávací značka (např. IUS 99)
 2. prodloužení tech. průkazu PTP/poznávací značka
 3. vystavení duplikátu tech. průkazu VDTP/poznávací značka
 4. převod majitele SLZ PM/poznávací značka

 

 1. SLZ kromě PK ZP/poznávací značka, u poprvé pojišťovaného SLZ také název (např. Sluka, Cora, apod.)
 2. padákové kluzáky
  - ZP PK - ČR, SR nebo svět
  - výrobní číslo a název PK (v případě pojištění konkrétního PK)
  - nebo rodné číslo (v případě pojištění osoby) 
  - Cestovní pojištění CP
  - Úrazové pojištění ÚP
  - Členské příspěvky ČLP
  - Svazové příspěvky SVP (MPG)
Bezchybným podáním platby a přiložením kopie potvrzení o platbě k formulářům posílaným na LAA přispějete ke správnému zařazení vaší platby a rychlejšímu vyřízení vaší žádosti.


Jak platit ze zahraničí /
How to pay from foreing countries

Bankovní spojení pro platby v EUR v SR 2800066859 / 8330  
 
***************************************************
IBAN  CZ2320100000002800066859 
BIC kód/SWIFT  FIOBCZPPXXX 
 
Adresa banky/Bank address: 
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
 
Název účtu / Account name:
Letecka amaterska asociace CR

 

IBAN CZ19 0800 0000 0002 8532 1309
BIC GIBACZPX

Název účtu / Account name:
Letecka amaterska asociace CR
Adresa banky / Bank address:
Česká spořitelna a.s. 
Vršovické nám. 67/8 
102 00 Praha 10 - Vršovice 
Česká republika


zobrazit ceník na nové záložce
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​