18.8.2023
(Aktuality) Články / Oznámení
Linda Mišková
Představení nové vizuální podoby LAA ČR
Vážení, 
do distibuce jde nové číslo časopisu Pilot. V tomto čísle se Rada LAA ČR rozhodla prezentovat novou vizuální podobu LAA ČR do roku 2024. 
Vzhledem k tomu, že součástí nové vizuální podoby je i modernizace loga LAA ČR, musí být odsouhlaseno Valnými hromadami jednotlivých svazů a následně Konferencí LAA ČR.

Nová grafická podoba se nezrodila přes noc ani přes týden, proto abyste měli dostatek času na zpracování a prostudování podkladů, zveřejňujeme návrh v srpnovém čísle časopisu a také na dostupných komunikačních kanálech LAA ČR. 

Důvody, proč Rada LAA přistoupila k ucelení prezntace LAA ČR najdete v článku.

Prezentaci a jednotlivé nové grafické prvky v přehledu​.

Představení nové vizuální pobodby bude také v rámci sletu LAA Sobě v Jihlavě. 

Snímek obrazovky 2023-08-18 065033.png

Snímek obrazovky 2023-08-18 064147.png
Snímek obrazovky 2023-08-18 064214.png

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​