21.4.2023
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Vojtěch Šaman
Upozornění
Dle aktuální informace ze dne 21. 4. 2023 se na ploše pro vzlety a přistání SLZ Zlín Štípa a v její blízkosti vyskytují překážky, které ohrožují, nebo by mohly ohrozit bezpečnost letového provozu.
 
Do doby jejich odstranění je plocha SLZ Zlín Štípa uzavřena.
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​