2.7.2021
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Vojtěch Šaman
Vojenská cvičení ve dnech 14. a 15. 7. 2021.
Cvičení AČR  bude probíhat dne 14. 7. 2021 od 07:30 do 09:30 UTC v prostoru Medlov.
 
MEDLOV
Horizontální hranice: radius 6 km se středem PSN 494605,91N 0170450,64E (1,4NM SE Medlov).
Vertikální hranice: GND - F065
 
A dále dne 15. 7. 2021 od 07:30 do 09:30 UTC v prostoru Bílá Lhota.

LHOTA
Horizontální hranice: radius 6km se středem PSN 494250,32N 0165914,35E (0,6NM NE Bílá Lhota).
Vertikální hranice: GND - F065.

Prostor LHOTA a MEDLOV budou publikovány zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.
 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596