28.6.2021
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Ing. Miroslav Huml
Dočasně omezený prostor TORNADO
​V souvislosti se živelní katastrofou způsobenou ničivými následky tornáda, byl Úřadem pro civilní letectví nad postiženou oblastí zřízen dočasně omezený prostor s názvem Tornádo. Prostor je vymezen vertikálně od GND do 3000 ft AMSL, časově od 6:00 UTC 28.6.2021 do 20:00 UTC 12.7.2021. Horizontální vymezení je zřejmé ze zákresu v Opatření obecné povahy dostupném zde  nebo zde a též v zobrazení AisView. Vstup do dočasně omezeného prostoru je zakázán všem letadlům s výjimkou letů policejních a vojenských letadel a letadel zdravotnické záchranné služby.
 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596