2.6.2021
(Aktuality) Padákové kluzáky
Vojtěch Šaman
Vojenské cvičení v prostoru Podivice na Moravě
Dne 30. 6. 2021 bude probíhat od 0600 do 1400 UTC Vojenské cvičení AČR v prostoru Podivice severně od Vyškova.

Horizontální hranice prostoru Podivice: radius 6,5 km se středem PSN 492159,75N 0170039,15E (Podivice).
                 
Vertikální hranice: GND - F065.

Prostor bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.
 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596