31.5.2021
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Vojtěch Šaman
Výstraha - překážka na ploše SLZ Kraví Hora


U
pozorňujeme piloty na novou překážku v ose přiblížení na dráhu 24 na ploše SLZ Kraví Hora (LKKRAV). Cca 150 m před prahem dráhy stojí jeřáb vysoký 22 metrů, bez denního i nočního značení.
Pro přistání používejte pouze dráhu 06, vzlety z dráhy 24. Překážka bude vztyčena pravděpodobně do 31. 8. 2021
 
Ivo Lengál
Letecký klub Kraví hora, z.s.
 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596