3.5.2021
(Aktuality) Články / Oznámení
Vojtěch Šaman
Rejstřík a sekretariát LAA ČR opět otevřen pro leteckou veřejnost
Po dlouhé době přísných protipandemických opatření spočívajících především v omezení přístupu do sídla LAA ČR a osobního vyřizování potřebných záležitostí v rejstříku a sekretariátu LAA ČR bude ode dne 3. 5. 2021 přístup opět umožněn.
Osobní návštěva sídla LAA ČR a osobní vyřízení pilotních a technických průkazů, pojištění, členských záležitostí atp. bude možné v obvyklých úředních hodinách za následujících podmínek:
 • všechny osoby vstupující do budovy budou mít nasazen respirátor třídy FFP 2
 • ve společném prostoru haly, rejstříku a sekretariátu nesmí být v jeden okamžik více než 3 osoby (návštěvníci) najednou (případné další osoby musí počkat mimo tento prostor)
 • jedna pracovnice rejstříku či sekretariátu vyřizuje agendu v jednom okamžiku pouze s jednou osobou (výjimku může pracovnice rejstříku udělit v případě převodu majitelů SLZ apod.).

Poznámky:
 • Doporučujeme, aby všichni žadatelé o osobní vyřízení potřebné agendy měli připraveny vyplněné formuláře a další náležitosti, aby vyřízení mohlo proběhnout pokud možno co nejrychleji.
 • Doporučujeme po vstupu do haly využít dezinfekčních prostředků umístěných na stolech.
 • Připomínáme, že sídlo LAA ČR je v nové budově (v těsné blízkosti té původní) a rejstřík a sekretariát LAA ČR se nachází v prvním patře.
 • Připomínáme, že úřední hodiny rejstříku a sekretariátu jsou:
  Pondělí  9:00 - 11:30,   12:15 - 17:00
  Úterý     8:00 - 11:30,   12:15 - 15:00
  Středa   9:00 - 11:30,    12:15 - 17:00
 
V Praze dne: 3. 5. 2021 
 
Jiří Koubík
ředitel správy LAA ČR
 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596