Zápis ze schůze SK 18.6.2015

SK svazu PG odsouhlasila:

  • zařazení Adriana Liptaie do českého rankingu a dopočítání bodů do rankingu za rok 2014
  • nominaci na MS 2015 v přesnosti přistání
  • prostředky na individuální přípravu reprezentaci za rok 2014 podle tabulky rozdělení tak, aby v rozpočtu zůstala 100 000,- rezerva (z rozpočtu 2014 již je placené MS2015 v XC, proto rezerva 100 000,- namísto původních 300 000,-)

SK dále probrala problematiku situace okolo pořádání MČR2015 v Makedonii a vzala na vědomí písemné vyjádření polského organizátora a polské ambasády v Makedonii. Momentální bezpečnostní situace je pro pořádání závodu bezproblémová.