9.7.2014
(Aktuality) Závěsné kluzáky
Jan Matějovský
Aktuální projekty programu V - podpora sportu 2014
Starty ZK aerovlekem
Předem přihlášeným členům svazuZL budou proplaceny platby za aerovleky uskutečněné od 1. července do 30. září. Maximálně 500 Kč za
každý vlek nejméně do 400 m AGL, maximálně 15 vleků jednomu pilotovi, maximálně 71 000 Kč
celkem. Pokud by hrozilo překročení celkové částky na projekt, budou platby rovnoměrně
poníženy. Více informací u gestora projektu Jiřího Nádvorníka (nadvora@centrum.cz).


Létání do Poháru ZL
Do projektu přihlášeným členům svazu ZL, budou hrazeny cestovní náklady 500 Kč na kompenzaci nákladů na svozy a dopravu na start, od 1. ledna do 30. srpna 2014
Podmínkou je doložit v poháru ZL (Xcontest), že pilot uskutečnil let s hodnotou nad 20 bodů v kategorii Rogala.
Každý člen svazu ZL má nárok na příspěvek maximálně za 4 své lety. (2000Kč)
Garantem projektu je Petr Čejka
(petr.cejka@atlas.cz).


FAI 2
Úhradu nákladů (startovné, ubytování, stravné a cestovné) do 5 000 Kč získá člen svazu ZL za
účast na Soutěži FAI2, který se v žebříčku umístí do 20. místa k 31. srpnu. Pokud se takto
nevyčerpá plánovaná částka na tuto akci 50 000 Kč, bude limit pro každého pilota zvýšen,
maximálně však na 8 000 Kč pro pilota. Tato dotace není určena pro reprezentanty. Gestorem
projektu je Dan Vyhnalík (dan.vyhnalik@svt.cz)

​​​​