Rozhodčí

Rozhodčí se přímo podílejí na dozoru při organizaci soutěží Poháru Petra Tučka, Mistrovství republiky a ostatních navigačních soutěžích, stejně tak při soutěžích organizovaných FAI a pokusech o světové rekordy a při plnění dovedností odznaku Colibri. Stávající a noví rozhodčí mají možnost projít pravidelným školením rozhodčích při jarním semináři organizovaných svazem.

Seznam aktivních rozhodčích bude zveřejněn po školení rozhodších, který bude na jaře 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596