Zápisy z valných hromad svazu MPG​

 


 ​
Poslední valná hromada proběhla dne 29.10.2017 v Říčanech u Brna. Důležitá usnesení můžete vidět níže. O průběžném stavu plnění úkolů informuje předsednictvo průběžně v sekci činnost předsednictva.


2. Valná hromada ukládá předsednictvu kontaktovat členy, kteří nepředložili reprezentační majetek k inventuře (Káčer, Salava, Štěpán), aby tak učinili do konce roku 2017. V případě, že nepředloží v dané lhůtě, předá předsednictvo věc k řešení revizní komisi LAA.

(PRO: 37, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) - přijato

3. Valná hromada ukládá předsednictvu předložený návrh organizačního řádu dopracovat, předložit s dostatečnou lhůtou k připomínkování vyvěšením na webové stránky Svazu a po vypořádání připomínek připravit ke schválení na příští VH.

(PRO: 37, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) - přijato

4. Valná hromada ukládá předsednictvu svolat příští řádnou VH v termínu do jednoho roku.

(PRO: 37, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) - přijato

5. Valná hromada ukládá předsednictvu připravit program seznamovacích kempů pro piloty volného paraglidingu ve spolupráci s Pavlem Březinou a předložit s dostatečnou lhůtou k připomínkování vyvěšením na webové stránky Svazu.

(PRO: 37, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) - přijato

6. Valná hromada ukládá předsednictvu zlepšit komunikaci předsednictva s reprezentací a ostatními členy svazu.

(PRO: 20, PROTI: 9, ZDRŽEL SE: 7) - přijato

7. Valná hromada ukládá předsednictvu hledat trenéra (team leadera), který se bude věnovat reprezentaci celý rok.

(PRO: 37, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) - přijato

8. Jako další náhradníci za delegáty na konferenci LAA byli navrženi Jaroslav Sura (nar. 12.11.1970) a Ondřej Pěnička (nar. 16.8.1988)

(PRO: 35, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2) - přijato​

ONLINE SLUŽBY - PŘIHLÁSIT

objednání a úhrady přes internet, pojištění, členství, svazové...

ŠKOLENÍ PILOTŮ

aktuálně dostupná školení, kurzy, testy pro piloty

FOTOSOUTĚŽ

foťte, soutěžte, prohlížejte si fotografie

POČASÍ

Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596