Zápisy z valných hromad svazu MPG​

 


 ​
Poslední valná hromada proběhla dne 02.11.2019 v Říčanech u Brna. Důležitá usnesení můžete vidět níže. O průběžném stavu plnění úkolů informuje předsednictvo průběžně v sekci činnost předsednictva.


 

VH ukládá pedsednictvu podporovat slety a srazy minimálnve stejném rozsahu jako v roce 2019

VH ukládá pedsednictvu rozit redakní radu asopisu pilot na 2 osoby

VH ukládá pedsednictvu podpoit model kolících kemp, organizovanch reprezentaními piloty, urench pro zdokonalování pilotních dovedností (navigace, rozpoet,...) rekreaních pilot

VH ukládá pedsednictvu podporovat mladé zájemce o získání pilotní licence do 23 let

VH ukládá pedsednictvu iniciovat rození webovch stránek o sekci “technickch lánk” u redakní rady Pilota

VH ukládá pedsednictvu upravit formu organizace mistrovství R na základzkueností ze závod2019

VH ukládá pedsednictvu zrevidovat a pedloit návrh úprav organizaního ádu


ONLINE SLUŽBY - PŘIHLÁSIT

objednání a úhrady přes internet, pojištění, členství, svazové...

ŠKOLENÍ PILOTŮ

aktuálně dostupná školení, kurzy, testy pro piloty

FOTOSOUTĚŽ

foťte, soutěžte, prohlížejte si fotografie

POČASÍ

Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596