Uzávěrky časopisu Pilot

Články, publicistika - individuální, nejpozději však 15. dne předešlého měsíce.
  
Aktuality, krátké zprávy - do 5. dne daného měsíce.
 
Objednávka inzerce - 15. dne předešlého měsíce.
 
  
Uzávěrka pro předání podkladů objednané inzerce najdete zde
 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​