Řádková inzerce

Text řádkového inzerátu lze do redakce zaslat e-mailem, klasickou poštou nebo přes internet pomocí tohoto formuláře. V nezbytných případech lze znění inzerátu zadat telefonicky, preferujeme zaslání inzerátu pomocí e-mailu. Řádková inzerce je pro členy LAA ČR bezplatná. Pro ostatní činí poplatek za uveřejnění inzerátu 10 Kč za 40 znaků. Žádáme členy asociace, aby k inzerátu uvedli své členské číslo, případně rodné číslo. Řádkovou inzerci nelze použít ke komerčním účelům.

K inzerování je možné využít takzvaného zvýrazněného řádkového inzerátu. Rámeček takového inzerátu má šířku sloupečku. Inzerát je pak zpoplatněn podle výšky rámečku. Pro člena LAA ČR platí cena 150 Kč za 1 cm. Zvýrazněný řádkový inzerát lze použít ke komerčním účelům, cena pak činí 200 Kč za 1 cm, stejně jako pro nečleny LAA ČR. Maximální výška zvýrazněného inzerátu je 5 cm a lze jej rozšířit na šíři dvou sloupečků. Lze do něj umístit barevné foto, minimální výška rámečku je pak 3 cm.

Poplatek za inzerci se platí na základě faktury vystavené redakcí, a to pod variabilním symbolem, který odpovídá číslu fakury (důležité pro správné přiřazení platby). K úhradě poplatků za inzerci lze též použít poštovní poukázku typu C adresovanou na LAA ČR. Do zprávy pro příjemce uveďte text „Řádková inzerce“. Kopii ústřižku poukázky přiložte k textu inzerátu.

Adresa redakce:

Časopis Pilot LAA ČR
Ke Kablu 289
102 00 Praha 10, Hostivař

Tel.: 777 085 397, e-mail: redakce (zavináč) laacr (tečka) cz

K podání řádkového inzerátu můžete využít tento formulář.

Ceník ve formátu PDF je k dispozici zde.

Termíny uzávěrek ve formátu PDF jsou k dispozici zde.

 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596