Předplatné časopisu Pilot LAA ČR

Předplatné časopisu Pilot pro nečleny přijímá:

 
Myris Trade, s. r. o.
P. O. Box 2
142 01 Praha 4


Tel. 234 035 200
Fax/zázn. 234 035 207
E-mail: myris@myris.cz

  
Společnost Myris Trade také zajišťuje distribuci časopisu Pilot do zahraničí mimo Slovenské republiky. (Aktuální cenu předplatného zjistíte na internetových stránkách www.myris.cz).
 

Předplatné časopisu Pilot přijímá a jeho distribuci do Slovenské republiky zajišťuje:

Magnet - Press Slovakia, s.r.o., Teslova 12,
P.O.Box 169
830 00 Bratislava

Tel: 00421 2/67 20 19 31-33, e-mail: predplatne@press.sk

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​