18.3.2020
(Aktuality) Články / Oznámení
Ing. Miroslav Huml
Upřesnění k usnesení vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020
Vážení piloti - členové LAA ČR,

Dne 16. 3. 2020 byla na webu LAA ČR publikována prvotní informace po prostudování usnesení vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. Z něj je zřejmá informace, že volné létání se všemi druhy sportovních létajících zařízení není uvedeno ve výjimkách z tohoto rozhodnutí, a tedy to nelze chápat jinak, než že je zakázáno. Od té doby jsme  k uvedené problematice obdrželi množství dotazů od pilotů i inspektorů, a také jsme na toto téma zaznamenali bouřlivou diskuzi na sociálních sítích. Považujeme za vhodné v této situaci   uvést informace, které máme v této chvíli k dispozici a jak je chápeme.

  • Pokud jde o restrikce letového provozu ve vzdušném prostoru FIR Praha, je v tuto chvíli vydáno několik NOTAMů, které upravují vesměs přeshraniční osobní leteckou dopravu. Jsou dostupné např. na Aisview jako nepřiřazené NOTAMY.
  • LAA ČR nijak legislativně neomezila a ani jinak neupravila provoz SLZ, které má ve správě a nijak nekontroluje a dle našeho názoru není ani v naší kompetenci kontrolovat dodržování vládního usnesení o zákazu volného pohybu osob.
  • Předmětné Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob nepojednává konkrétně o létání, jako o sportovní činnosti, avšak zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s uvedenými konkrétními výjimkami, ve kterých sportovní létání uvedeno není. Toto bohužel nelze chápat jinak, než, že létat pro radost a sportovní a rekreační účely v tomto okamžiku Rozhodnutí neumožňuje. Toto Rozhodnutí však obsahuje výjimky týkající se především odůvodnění případných nezbytných cest. Spadá-li tedy důvod cesty pod příslušnou výjimku (např. cesta do zaměstnání, nezbytná cesta za rodinou, na nákup, k lékaři apod.) nespadají tyto cesty do vysloveného zákazu volného pohybu osob.
  • Dle našeho názoru je možné pod „činnostmi související s výkonem podnikatelské činnosti“, které jsou také uvedeny ve výjimkách Rozhodnutí, rozumět zalétávací a zkušební lety. To se tedy bezprostředně týká výrobců, zkušebních pilotů a inspektorů a jimi prováděných zalétávacích a zkušebních letů, které jsou možné.

Je to jednoduché: Pokud vaše rozhodnutí letět a jeho odůvodnění je v souladu s výjimkami uvedenými v usnesení vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020, letět  můžete. Bude však Vaší odpovědností případně vysvětlit příslušným kontrolním úřadům, že důvod vaší cesty odpovídal některé z výjimek vládního rozhodnutí.

Toto upřesnění bylo konzultováno s Ministerstvem dopravy Odborem civilního letectví.

Poznámka: Ke správnému pochopení vládního Usnesení č. 215 ze dne 15. 3. 2020 je podle našeho názoru zcela nezbytné si jej řádně přečíst a nejlépe několikrát!

Řiďte se, prosím, zdravým rozumem. Opatření nás nemají omezovat, ale chránit! Podle našeho názoru nás nemají chránit jen před šířením nějakého viru, ale mají chránit i náš zdravotnický a záchranný systém apod.

Provoz rejstříku a správy LAA ČR je výrazně omezen. Rejstřík přijímá pouze korespondenční a elektronické žádosti a osobní návštěvy jsou vyloučené. Přítomnost hlavních inspektorů v sídle LAA ČR je minimalizovaná a jsou dostupní na telefonu a e-mailu.
Prosím, sledujte web LAA ČR, kde budeme publikovat další informace v souvislosti případnými následujícími kroky vlády ČR.

    Aleš Trtil                                                                                   Jiří Koubík
Prezident LAA ČR                                                              Ředitel správy LAA ČR
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​