Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem SLZ (2014)

(Dokument platný v roce 2013 je dostupný zde.)


Dle pojistné smlouvy č. 8056347928 se sjednává pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem sportovního létajícího zařízení (dále jen „SLZ“) v rozsahu VPP AVN 2014 část C čl. I odst.1.. Podle vůle pojištěného projevené před vznikem jednotlivého pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou v přihlášce k pojištění (viz čl. V. této pojistné smlouvy) může pojištění vzniknout v rozsahu i podle VPP AVN 2014 část C čl. I odst. 2.
 
1. Podle VYHLÁŠKY 108/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Pojištění možné pouze pro padákové kluzáky (PK), závěsné kluzáky (ZK), motorové padákové kluzáky (MPK) a motorové závěsné kluzáky (MZK).
  • Územní platnost pro ČR, ČR+SR nebo celý svět mimo vyloučená území.
  • Členěno podle vzletové hmotnosti na 3 kategorie – do 150 kg (i varianta s územní platností „pouze ČR“), do 300 kg a do 499 kg.
  • Možné uzavřít na období od zaplacení do 31. 12. 2014 (na celý rok), nebo na konkrétně stanovené kratší období.
  • U padákových kluzáků může být pojistka uzavřena na osobu nebo konkrétní kluzák.
  • ZAHRNUJE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VŮČI CESTUJÍCÍMU NA PALUBĚ. Pojištění se nevztahuje na rodinného příslušníka, či člena domácnosti (viz. VPP AVN 2014, část E. čl. 1 bod 10).
  • Pojišťovna vyžaduje, aby se pojištěný k pojištění přihlásil buď PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKOU nebo ON-LINE (www.laacr.cz)..
 

Limity pojistného
plnění (Kč)
MTOW
Roční pojistné v Kč (ČR+SR)
Roční pojistné v Kč
(celý svět mimo území vyloučená)
100 000
do 150 kg
150 (pouze ČR)
-
450 000
do 150 kg
200
440
1 500 000 EUR
do 150 kg
-
900
 500 000
do 300 kg
440
590
 1 000 000
do 450 kg
900
1050
 
Minimální cena pojistného je ale stanovena na 100 Kč za jednotlivé SLZ (nebo osobu u PK).
Částky se zaokrouhlují matematickým způsobem na celé koruny.
Při využití možnosti sjednat pojištění na zkrácené konkrétně stanovené období se cena pojistného stanovuje dle délky požadovaného období procentuální mírou ročního pojistného dle následující tabulky:

Pojistná doba
% ročního pojistného
1 – 3 dny
20
4 – 14 dní
25
do 3 měsíců
40
do 6 měsíců
60
do 9 měsíců
85
více než 9 měsíců
100
 
 
Území vyloučená z pojištění na celý svět platná pro pojištění odpovědnosti SLZ
Pojištění se nevztahuje na jakékoli škody nastalé na území dále uvedených států a regionů (dále také jen „vyloučená území“):
a) Cabinda (provincie Angoly), Burundi, Středoafrická Republika, Kongo, Demokratická Republika Kongo, Eritrea, Etiopie, Pobřeží Slonoviny, Libérie, Nigérie, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, (Libye je vyloučená pouze pro havarijní pojištění)
b) Kolumbie, Ekvádor, Perú,
c) Afghánistán, Čečensko, Ingušsko, Náhorní Karabach, Pákistán, Jemen, Džammú a Kašmír (svazový stát v Indii), Nepál,
d) Srí Lanka,
e) Írán, Irák,
f)  Jakýkoli stát, na jehož území je provoz letadla v rozporu se sankcemi OSN.
 
I přes ustanovení předchozího odstavce se pojištění vztahuje na:
a) přelety kteréhokoli vyloučeného území za podmínky, že let je prováděn v mezinárodně uznávaném leteckém koridoru a je prováděn v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace pro civilní letectví (I.C.A.O.), nebo
b) případy, kdy letadlo přistálo ve vyloučeném území v přímé souvislosti a výhradně v důsledku vyšší moci za podmínky oznámení takové události pojistiteli do 72 hodin.
 
Podmínky pro vyřízení pojistek:
  • Vyplnění přihlášky k pojistce a doručení do LAA osobně, poštou nebo faxem (papírová podoba přihlášky je otištěna v  Bulletinu LAA ČR z prosince 2013), e-mailem na adresu sormova@laacr.cz (pro SLZ s imatrikulační značkou) nebo tinakova@laacr.cz (pro padákové kluzáky).
  • Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky.
  • Pojišťovna vyžaduje, aby se pojištěný k pojištění přihlásil buď PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKOU nebo ON-LINE (www.laacr.cz).
 


Hlášení škodných událostí:

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 800 100 777 nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:
 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice
 
nebo:
Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.: 296 214 551 – 5
FAX: 296 214 550
Přílohy:
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​