Cestovní pojištění pro rok 2016

(Dokument platný pro rok 2015 najdete zde)

Dle pojistné smlouvy č. 7110001896 uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB Pojišťovnou, a.s.

Pojištění se vztahuje také na tzv. nebezpečné sporty – včetně létání.
 
Můžete si vybrat mezi dvěma variantami:
 1. pro kratší opakované výjezdy (typ A),
 2. pro dlouhodobý pobyt (typ DP).
 
Na výběr jsou tři varianty destinací:
 1. Evropa,
 2. svět mimo USA, Kanady, Austrálie,
 3. celý svět.
 
Varianty pojištění
 

Pojištění pro kratší krátkodobé výjezdy do zahraničí (Typ A)

 • Pojištění se uzavírá s roční platností - na 365 dní ode dne uzavření.
 • Počet výjezdů je neomezen. Délka jednoho výjezdu nesmí přesáhnout 45 dní. Pokud plánujete delší pobyt, zvolte pojištění typu DP.
 • Po celou pojistnou dobu platí níže uvedená varianta pojištění:
 
Typ pojištění
Varianta
Územní
platnost
Pojistné za jednu
nepřenosnou kartu
       A
E1-A1-LAA
D
1 600 Kč
E
4 400 Kč
F
6 700 Kč
E1-A2-LAA
D
3 700 Kč
E
9 600 Kč
F
16 000 Kč
 
 Sazebník Typu A

 
E1-A1-LAA
E1-A2-LAA
Pojištění léčebných výloh
1 500 000 Kč
2 500 000 Kč
Úrazové pojištění
ano
ano
smrt
100 000 Kč
100 000 Kč
trvalé následky
200 000 Kč
200 000 Kč
Limit trvalých následků
10,00%
10,00%
denní odškodné
50 Kč
50 Kč
Limit denního odškodného
29 dní
29 dní
Pojištění odpovědnosti za škodu
ne
ano
škody na zdraví
1 000 000 Kč
škoda na majetku
 500 000 Kč
Spoluúčast pojištěné osoby
3%, min. 500 Kč
Pojištění zavazadel
ne
10 000 Kč
Doplňkové asistenční služby
ne
ano
Pojistné – Evropa
1 600 Kč
3 700 Kč
Pojistné – Svět mimo USA,
Kanady a Austrálie
4 400 Kč
9 600 Kč
Pojistné – Svět vč. USA, Kanady a Austrálie
6 700 Kč
16 000 Kč
 
 
Typ DP
 • Pojištění se uzavírá s roční platností - na 365 dní ode dne uzavření.
 • Po celou pojistnou dobu je délka pobytu v zahraničí neomezena.
 • Po celou pojistnou dobu platí níže uvedená varianta pojištění:
typ pojištění
varianta
Územní platnost
pojistné za jednu
nepřenosnou kartu
        DP
E1-DP1-LAA
D
4 800 Kč
E
8 700 Kč
F
16 700 Kč
E1-DP2-LAA
D
12 000 Kč
E
18 800 Kč
F
27 500 Kč
 
 Sazebník Typu DP

 
E1-DP1-LAA
E1-DP2-LAA
Pojištění léčebných výloh
1 500 000 Kč
2 500 000 Kč
Úrazové pojištění
ano
ano
smrt
100 000 Kč
100 000 Kč
trvalé následky
200 000 Kč
200 000 Kč
Limit trvalých následků
10,00%
10,00%
denní odškodné
50 Kč
50 Kč
Limit denního odškodného
29 dní
29 dní
Pojištění odpovědnosti za škodu
ne
ano
škody na zdraví
1 000 000 Kč
škoda na majetku
 500 000 Kč
Spoluúčast pojištěné osoby
3%, min. 500 Kč
Pojištění zavazadel
ne
10 000 Kč
Doplňkové asistenční služby
ne
ano
Pojistné – Evropa
4 800 Kč
12 000 Kč
Pojistné – Svět mimo USA,
Kanady a Austrálie
8 700 Kč
18 800 Kč
Pojistné – Svět vč. USA, Kanady a Austrálie
16 700 Kč
27 500 Kč
 
Územní platnost:
D – Územní rozsah EVROPA:
Evropou se rozumí následující státy a území: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (včetně Faerských ostrovů), Egypt, Estonsko, Finsko (včetně Aland), Francie (včetně Korsiky), Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko (včetně Špicberk), Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko (včetně Kanárských a Baleárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.
E  – Svět mimo USA, Kanady, Austrálie
F  – Svět včetně USA, Kanady, Austrálie
 
Podmínky pro vyřízení pojistek:
 • Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky.
 • Specifikovat pojistný produkt (cestovní pojištění – varianta).
 • Pojištění lze sjednat i ON-LINE.


Hlášení škodných událostí:

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 800 100 777 nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:
 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice
 
nebo:
Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.: 296 214 551 – 5
FAX: 296 214 550

Přílohy:
 
Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596