Podpora sportu

Neinvestiční dotace MŠMT v roce 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo 28. 3. 2019 Letecké amatérské asociaci České republiky (LAA ČR) neinvestiční dotaci ve výši 4 079 900 Kč pro sportovní reprezentaci LAA ČR a 13. 5. 2019 dotaci ve výši 1 239 000 Kč pro sportovně talentovanou mládež LAA ČR. Dne 22. 5. 2019 jsme obdrželi dotaci na organizaci sportu ve výši 5 703 559 Kč.
Neinvestiční dotace MŠMT v roce 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo 16. 4. 2018 Letecké amatérské asociaci České republiky (LAA ČR) neinvestiční dotaci ve výši 3 709 000 Kč pro sportovní reprezentaci LAA ČR a 27. 4. 2018 neinvestiční dotaci ve výši 1 239 000 Kč pro sportovně talentovanou mládež LAA ČR. Dne 2. 8. 2018 jsme obdrželi dotaci na organizaci sportu ve výši 5 864 300 Kč.
 
Dotace z programu IV. MŠMT 2017
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo 30. 11. 2017 Letecké amatérské asociaci České republiky (LAA ČR) neinvestiční dotaci pro účely stanovené v programu IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení. Celá dotace ve výši 770 000 Kč je v souladu se stanovenými podmínkami určena na úhradu části nákladů souvisejících se zabezpečením údržby a provozu sportovních zařízení ve vlastnictví LAA ČR.
 
Dotace mimo vyhlášené dotační programy MŠMT 2017
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo 21. 11. 2017 Letecké amatérské asociaci České republiky (LAA ČR) neinvestiční dotaci mimo vyhlášené dotační programy. Celá dotace ve výši 7 405 753 Kč je v souladu se stanovenými podmínkami určena na úhradu části nákladů souvisejících s projektem "Podpora sportovní reprezentace LAA ČR, sportovních talentů, činnost sportovních svazů spolku a podpora významné sportovní akce ME v motorovém paraglidingu 2017".
Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596