30.8.2023
(Aktuality) Články / Oznámení
Vojtěch Šaman
Novelizované znění předpisů UL 1, ULK 3 a ZL 3
Dne 25.8.2023 nabylo právní moci Rozhodnutí Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy, kterým se schvaluje novelizované znění předpisů UL 1, ULK 3 a ZL 3.
 
Toto schválené znění předpisů je uveřejněno na webu LAA ČR v sekci předpisy.
 
Jiří Koubík
Ředitel správy LAA ČR
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​