16.5.2013
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Ing. Miroslav Huml
Ukončení provozu vojenského letiště Přerov Armádou ČR
LAA ČR obdržela od Odboru vojenského letectví MO informaci o ukončení provozu vojenského letiště Přerov Armádou ČR. Ke dni 30.9.2013 bude ukončeno poskytování ATS veškerému letovému provozu stanovištěm MTWR/MAPP Přerov. Zároveň k tomuto dni je vypovězena smlouva o poskytování služeb při společném leteckém provozu civilnímu provozovateli tohoto letiště akciové společnosti Regionální letiště Přerov.

V této souvislosti budou od 1.10.2013 (od 0:00 UTC):

  • zrušeny prostory MCTR Přerov a MTMA Přerov,
  • ukončena činnost stanovišť MTWR, MAPP a MARO Přerov,
  • zrušeny volací znaky PŘEROV VĚŽ / PŘEROV TOWER a PŘEROV APPROACH, včetně příslušných kmitočtů.
  • K uvedenému datu také OVL MO požádal Úřad pro civilní letectví o zvýšení vertikální hranice prostoru LK R6 PROSTĚJOV z 5000 ft AMSL na FL 95.

Podle současného stavu informací, vrcholí jednání o redislokaci Centra leteckého výcviku LOM Praha, s. p. z Pardubic do Přerova. Předpoklad je, že Přerovské letiště se stane neveřejným mezinárodním letištěm se službou AFIS.

Uvolněním rozsáhlého řízeného vzdušného prostoru TMA a CTR Přerov zmizí úzké hrdlo Moravské brány pod MTMA Přerov, mezi severní hranicí MCTR Přerov a LK 3 Libavá, které je v nejužším místě široké pouze 1,6 km. Zde je v současnosti značná intenzita neřízeného VFR provozu, jehož pohyby řádově překonávají počty řízených letů v této oblasti směrem z Ostravy na Holešov a Brno a opačně. Jeho uvolněním se sníží možnost případné kolize. Již nyní byla zahájena jednání o dalším využití uvolněného prostoru. S požadavkem na vytvoření nového TMA horizontálně téměř v hranicích současného MTMA Přerov a navíc i v části volného prostoru východně, blíže k Beskydům, vertikálně od 3500 ft (1070 m) AMSL, zatím přišlo ŘLP. O návrzích se však teprve bude jednat. LAA ČR hájí zájmy svých členů a trvale zastává názor, že tam, kde pro to nejsou pádné důvody, má být vzdušný prostor volný a k dispozici k volnému létání. V souvislosti se stěhováním přerovské základny je potřeba počítat s tím, že mírně vzroste provoz v Náměšti, kam se vrtulníky z Přerova přemisťují.

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​