3.11.2021
(Aktuality) Motorové padákové kluzáky
Ing. Miroslav Huml
Valná hromada svazu MPG - návrh jednacího řádu a programu
​Předsednictvo svazu MPG pro nadcházející valnou hromadu svazu, která se uskuteční 13.11.2021 od 10:00 v restauraci hotelu Kobero v Říčanech u Brna, navrhuje následující jednací řád VH a její program.

Návrh jednacího řádu valné hromady Svazu MPG LAA ČR 13.11.2021:
1. Vystoupení každého řečníka musí být stručné a krátké - max. délka 3 minuty, opakované vystoupení nejvýše 1 minuta
2. K jednomu bodu je možné vystoupit maximálně dvakrát
3. Veškeré návrhy usnesení k jednotlivým bodům předkládají účastníci písemně návrhové komisi
4. Návrhy do usnesení VH mohou předkládat pouze přítomní členové VH s hlasovacím právem
5. Diskuze je ukončena na návrh předsedajícího / moderátora hlasováním

Návrh programu valné hromady Svazu MPG LAA ČR 13.11.2021:
1. Zahájení VH a úvodní slovo
2. Volba pracovních orgánů VH (mandátové a návrhové komise)
3. Návrh a schválení jednacího řádu VH
4. Projevy hostů
5. Zpráva o činnosti předsednictva
6. Diskuze a vyjádření VH ke zprávě o činnosti předsednictva
7. Diskuze a návrhy k budoucímu početnímu složení předsednictva svazu
8. Volba předsednictva svazu
9. Volba delegátů na konferenci LAA
10. Všeobecná diskuze
11. Návrh a přijetí usnesení VH svazu MPG
11. Závěr
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​