20.9.2021
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Vojtěch Šaman
Omezení provozu na ploše SLZ Hradčany u Mimoně
Ve dnech 22. až 24. 9. 2021 na ploše SLZ Hradčany proběhne akce Ministerstva obrany "Operace SABINA" – nácvik operace na evakuaci civilních osob. V jejím rámci proběhne přistání 1 – 2 letounů CASA Armády ČR.
 
Zd. Doubek
Hlavní inspektor provozu ULL, ULK 
 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​