12.9.2021
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Ing. Miroslav Huml
Omezený prostor Ludmila
​Na základě žádosti letecké služby Policie ČR byla vyhrazena část vzdučného prostoru (VP) nad Tetínem (Berounsko) v době konání oslav 1100 let od zavraždění kněžny Ludmily. Důvodem je obava z projevů náboženského extrémismu proti tzv. měkkým cílům. Letecká služba Policie ČR požádala po splnění podmínky zvláště významného veřejného zájmu, spolu s tím, že nelze pro nebezpečí z prodlení postupovat jinak, o vyhrazení části VP zrychlenou formou dle odst. 4  §44 Zákona 49/1997 Sb o civilním letectví. Omezený vzdušný prostor bude publikován od 10:00 UTC 17.9. do 22:00 UTC 19.9.2021 jako kružnice se středem nad místem oslav v obci Tetín o poloměru 2 km, vertikálně od země do 3500 ft AMSL, kde navazuje na TMA II Praha. Prostor horizontálně protíná ATZ letiště Bubovice. Protože se jedná o letecky poměrně frekventované místo nad tokem řeky Berounky, žádáme vás o zvýšenou pozornost při oblétávání uvedeného omezení. Podrobné informace jsou dostupné v příslušném OOP zde.
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​