2.3.2021
(Aktuality) Články / Oznámení
Aleš Trtil
Aktualizace v souvislosti s nejnovějšími opatřeními vlády


K dotazům, zda současná opatření proti šíření pandemie Covid-19 umožňují či neumožňují létání se SLZ a za jakých podmínek, uvádíme, že platí stanovisko z počátku pandemie: Letecká amatérská asociace není tvůrcem protipandemických opatření, a proto nebude poskytovat jejich výklad, ani dozorovat jejich plnění.
 
 
Vzhledem k trvání špatné pandemické situace a zpřísnění obecných opatření upozorňujeme, že jsou nadále (až do odvolání) vyloučeny osobní návštěvy v sídle a rejstříku LAA ČR. Zároveň připomínáme, že korespondenčně lze již dlouhou dobu vyřizovat veškeré úřední záležitosti a navštívit LAA ČR osobně tedy není nutné. 
 
Jak na to
Zasílání podkladů pro rejstřík je možné pouze následovně:
1) Preferujeme zasílání v elektronické formě (tedy e-mailem s přílohami ve formátu .PDF)
2) Poštou
3) Osobně vložením podkladů v obálce do poštovní schránky umístěné před vstupem do LAA ČR. Pozor! Nebudete vpuštěni dovnitř. Vyřízené podklady vám budou zaslány poštou.
 
Platby
Veškeré platby za požadované služby LAA ČR je nutné provést předem, nejlépe převodem na bankovní účet LAA ČR podle tohoto návodu na webu LAA ČR
 
Pojištění a členství
Již delší dobu je možné na webu LAA ČR vyřídit žádosti o pojištění a členství (taktéž změny adres, apod.) pomocí Online služeb
 
Pilotní průkaz
Do odvolání lze pilotní průkaz vystavit nebo prodloužit tak, že originály veškerých potřebných dokumentů naskenujete (vyfotografujete) a zašlete elektronicky ve formátu pdf nebo jpg (fotografie na vystavení průkazu jen v jpg) na rejstřík LAA ČR a ten vám zašle vystavený či prodloužený pilotní průkaz poštou na vaši adresu.
 
Technický průkaz SLZ
Potřebné doklady je taktéž možné zasílat elektronicky, takže tuto možnost ve spolupráci s inspektory techniky využijte.
Pozor - nezapomeňte veškeré dokumenty před skenováním či fotografováním opatřit originálními podpisy! Nekvalitní skeny a fotografie nebudou přijaty.

Jak jsme již dříve informovali, rejstřk byl posílen o další telefonní linku, číslo 773 986 209. 
 
Děkujeme za pochopení a respektování uvedených opatření.
 
Aleš Trtil
Prezident LAA ČR
 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596