25.11.2020
(Aktuality) Články / Oznámení
Aleš Trtil
K novému ceníku...
Vážení členové Letecké amatérské asociace,

 

jak jste jistě zaznamenali z e-mailu k platbě členského příspěvku pro rok 2021, došlo k navýšení členského příspěvku o 100 Kč. Není to jediné navýšení, které jsme byli nuceni přijmout, další najdete také v ceníku poplatků, který je již publikován na webu a bude zveřejněn též v prosincovém Bulletinu Pilota.

Rada LAA na svém jednání 20. října 2020 projednávala návrh rozpočtu na rok 2021. Rozpočet je zásadně ovlivněn změnou výše nájemného vzhledem ke stěhování LAA do nového objektu. Kdo z Vás již stávající sídlo někdy navštívil, si zajisté uvědomuje, jak neodpovídající prostředí to je pro organizaci významu, který LAA ČR má. Majitel se chystá unimobuňky zdemolovat (stěhování proto nebyla naše vlastní volba), ale nabídl nám kancelářské prostory v nově budovaném objektu prakticky na stejném místě. Jakkoliv výhodný nájem jsme na pražské prostředí získali (za cenu odpovídající skladovacím prostorům v Praze), je více než 3x vyšší než dosavadní nájemné. Jako radní jsme se nemohli podepsat pod rozpočet LAA, který by potenciálně mohl skončit ve schodku více než 1 milion Kč. Proto jsme navrhli úpravy členských příspěvků a poplatků, které nám, spolu se zvýšenou dotací od Ministerstva dopravy, pokryjí zvýšené náklady na nájem.

Věříme, že pochopíte, že takový nárůst nákladů nebylo možné vyřešit hledáním vnitřních úspor v LAA ČR. Pro zajištění silné organizace, která hájí naše zájmy, potřebujeme i finanční stabilitu v prostředí růstu mezd, ceny služeb a dalších nákladů.

Rada LAA ČR

 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596