5.10.2020
(Aktuality) Články / Oznámení
Aleš Trtil
Aktualizace opatření k zajištění funkčnosti LAA ČR v současné COVID situaci


V těchto dnech k vám se zpožděním, které je způsobeno i onemocněním COVID-19, přichází časopis Pilot č. 9. Hned ve svém úvodníku se věnuje Covid situaci, díky které bylo nutno nastavit opatření pro zachování chodu LAA ČR. V závěru textu se můžete dočíst, jak nutné je sledovat v tomto období tyto stránky, neboť situace se mění každým okamžikem. Bohužel kromě nouzového stavu, který je od 5. 10. 2020 nařízen na celém území ČR, nám onemocnění COVID-19 opět zasáhlo přímo v naší asociaci - už tři z nás na vlastním těle zakouší, jaké to je poprat se s touto virovou novinkou, a to v četně mě, a vhledem k tomu, s kým jsem se na LAA ČR osobně setkal než mě choroba vyřadila z pracovní činnosti, se naše asociace dostala do o stupeň horší situace, než o jaké se zmiňuje Jiří Koubík ve svém úvodníku.
Vytvořili jsme tedy, stejně jako na jaře, dvě pracovní skupiny, které se vzájemně nepotkávají. Snažíme se tímto opatřením zajistit fungování našich služeb i v nastalé situaci. Nadále trvá zákaz vstupu do prostor LAA ČR. Prosím zasílejte svoje žádosti zejména e-mailem, případně poštou. Pro zlepšení prostupnosti telefonních linek jsme zavedli nové mobilní číslo 773 986 209, na které prosím směřujte jen ty nejdůležitější dotazy. 
Od nastavení opatření, která jsme byli nuceni zavést v minulém týdnu, dostávám od vás podněty a připomínky k chodu asociace. Vaší aktivity si vážím a chci vám všem poděkovat za pochopení aktuálních opatření. Doufám v brzké nalezení dobrého řešení pro tuto celospolečenskou výzvu a věřím, že se budeme brzy moci vrátit k normálnímu fungování nejen naší asociace, ale i celé společnosti.

Aleš Trtil 

Prezident LAA ČR
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​