22.9.2020
(Aktuality) Články / Oznámení
Aleš Trtil
Opatření k zajištění funkčnosti LAA ČR v současné COVID situaciVzhledem k vývoji situace s koronavirovou nákazou jsme byli nuceni přistoupit k následujícím opatřením:


 

Prioritním zájmem je zajistit chod rejstříku LAA ČR.

Z tohoto důvodu jsou od středy 23. 9. 2020 zakázány jakékoliv návštěvy v ústředí LAA ČR. Pracovníci ústředí, jejichž práce vyžaduje přítomnost na pracovišti, budou striktně dodržovat opatření pro zamezení šíření koronaviru.

Tento systém má zajistit, aby se služby LAA (práce rejstříku, inspektorů a správy LAA) nezastavily.

PROSÍME VŠECHNY: ZDRŽTE SE TELEFONICKÝCH DOTAZŮ, ZDA UŽ PŘIŠLY VAŠE PAPÍRY, NEBO ZDA UŽ VÁM NOVÉ BYLY ODESLÁNY (NEDĚLALI BYCHOM PAK NIC JINÉHO, NEŽ ŽE BYCHOM TELEFONOVALI…).

Pokud se potřebujete poradit s některým z našich hlavních inspektorů, kontaktujte ho nejlépe e-mailem, případně na MOBILNÍM TELEFONU.

V této souvislosti připomínáme, že korespondenčně lze již dlouhou dobu vyřizovat veškeré úřední záležitosti a není tedy nutné LAA ČR navštívit osobně. Jen je potřeba vzhledem k situaci trochu více strpení.

Jak na to:

Zasílání podkladů pro rejstřík je možné pouze následovně:

1) Preferujeme zasílání v elektronické formě formou pdf.

2) Poštou

3) Osobně vložením podkladů v obálce do poštovní schránky umístěné před vstupem do LAA ČR. Pozor! Nebudete vpuštěni dovnitř. Vyřízené podklady vám budou zaslány poštou.

Platby

Veškeré platby za požadované služby LAA ČR je nutné provést předem, nejlépe převodem na bankovní účet LAA ČR podle návodu na webu LAA ČR. http://www.laacr.cz/Stranky/Sluzby/jak-platit-za-sluzby.aspx

Pojištění a členství

Již delší dobu je možné na webu LAA ČR vyřídit žádosti o pojištění a členství pomocí Online služeb LAA ČR přes Portál správy. https://sprava.laacr.cz/

Pilotní průkaz

Do odvolání lze pilotní průkaz vystavit nebo prodloužit tak, že originály veškerých potřebných dokumentů naskenujete (vyfotografujete) a zašlete elektronicky ve formátu pdf nebo jpg (fotografie na vystavení průkazu jen v jpg) na rejstřík LAA ČR a ten vám zašle vystavený či prodloužený pilotní průkaz poštou na vaši adresu.

Technický průkaz SLZ

Potřebné doklady bylo možné již dnes zasílat elektronicky, takže tuto možnost ve spolupráci s inspektory techniky využijte.

Poznámka: Nezapomeňte veškeré dokumenty před skenováním či fotografováním opatřit originálními podpisy! Nekvalitní skeny a fotografie nebudou přijaty.

Děkuji za pochopení a dodržování nastavených opatření. 


 

Aleš Trtil

Prezident LAA ČR​​

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​