6.5.2020
(Aktuality) Články / Oznámení
Vojtěch Šaman
Ukončení dočasné výjimky povinnosti rejstříku LAA ČR dokládat a ukládat v něm kopii platného posudku o zdravotní způsobilosti při vystavení nebo prodloužení platnosti pilotního průkazu
Od 18. 3. 2020 z důvodu omezení volného pohybu osob vyhlášeného Usnesením Vlády ČR, doporučení letecko - lékařské komise neprovádět zdravotní prohlídky II. třídy leteckého personálu, LAPL a SLZ a po projednání s OCL Ministerstva dopravy vyhlásila LAA ČR dočasnou výjimku z předpisu LA 1 o povinnosti rejstříku dokládat a ukládat kopii platného posudku o zdravotní způsobilosti.
Jednalo se především o dočasné zmírnění požadavků předpisu LA 1 v bodech:
 
  • 5.1.1, kde se vyžaduje uložení kopie osvědčení o zdravotní způsobilosti (posudku o zdravotní způsobilosti),
  • 6.3.1, kde se vyžaduje doložení platného posudku o zdravotní způsobilosti,
  • 6.3.1. b), kde se vyžaduje předložení platného posudku o zdravotní způsobilosti,
  • 6.6.3.1, kde se vyžaduje platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti.
 
Protože v současnosti dochází k uvolňování omezení souvisejících s šířením koronaviru a lékaři již opět provádějí zdravotní prohlídky pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti II. třídy leteckého personálu, LAPL a SLZ se dnem 7. 5. 2020
 
RUŠÍ
dočasná výjimka povinnosti rejstříku LAA ČR dokládat a ukládat v něm kopii platného posudku o zdravotní způsobilosti.
 
V praxi to znamená, že bez doložení platného posudku o zdravotní způsobilosti ode dne 7. 5. 2020 rejstřík LAA ČR opět nemůže vydat pilotní průkaz, nebo prodloužit jeho platnost.
Všichni piloti jsou tedy žádáni, aby při žádosti o vystavení či prodloužení pilotního průkazu dodávali do rejstříku kompletní dokumentaci, včetně platného posudku o zdravotní způsobilosti, jako před zavedením dočasného zmírnění požadavků předpisu.
 
V Praze: 6. 5. 2020
Jiří Koubík
Ředitel správy LAA ČR
Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596