9.4.2020
(Aktuality) Články / Oznámení
Aleš Trtil
Pilotní výcviky se mohou rozběhnout!
Dočasné zmírnění povinnosti doložit platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti stanovené příslušnou výcvikovou osnovou vydanou LAA ČR.​

Vzhledem k situaci, kdy bylo vydáno doporučení letecko - lékařské komise neprovádět zdravotní prohlídky posuzujícím lékařům pověřeným pro SLZ a také praktičtí lékaři nejsou povinni provádět lékařské prohlídky k vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti uchazečů a pilotů SLZ, je značně ztížená možnost získat takový posudek uchazečům o pilotní výcvik všech kategorií SLZ. Protože počínaje 7. 4. 2020 je usnesením vlády č.395 ze dne 6. dubna 2020 létání, jako individuální sportování, a s tím i také jeho výcvik, povolen, je zjevné, že by mělo být uchazečům o tento výcvik také umožněno jej skutečně zahájit. To však bez platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, který jako podmínku pro zahájení příslušné části praktického výcviku pilota, stanovují příslušné výcvikové osnovy, možné není.
Z uvedeného důvodu LAA ČR po schválení OCL Ministerstva dopravy umožňuje dočasné zmírnění požadavků předpisů PL3, MPL3, UL3, ULK3, UL3-MZK, UH3, UB3 a ZL3 ve věci platného lékařského posudku (osvědčení) o zdravotní způsobilosti, jako požadavku pro zařazení do příslušné části výcviku.

Pro výcvik k získání pilotního průkazu u dvoumístných SLZ, kde první fáze praktického výcviku probíhá za účasti instruktora na palubě (ve dvojím) se požadavek:
 „Podmínkou zahájení praktického výcviku je platné Osvědčení zdravotní způsobilosti (platný posudek o zdravotní způsobilosti)“. 
Dočasně mění na:
 „Podmínkou zahájení samostatných letů praktického výcviku je platné Osvědčení zdravotní způsobilosti (platný posudek o zdravotní způsobilosti)“.

 V praxi to znamená, že platný posudek o zdravotní způsobilosti musí u UL, MZK, ULK, ULH a ULV mít pilotní žák nejpozději před absolvováním prvního samostatného letu. 


V případě pilotních žáků PL, MPK, UB a ZL musí tento posudek předložit nejpozději se žádostí o vydání pilotního průkazu.
Pro případ těchto praktických pilotních výcviků se dočasně zmírňuje požadavek výcvikových osnov z:
„Podmínkou zahájení výcviku je platný posudek o zdravotní způsobilosti“
Na:
„Podmínkou zahájení výcviku je zdravotní způsobilost, která byla ověřena u příležitosti vydání řidičského průkazu“.

Poznámka: Termíny pro plnění podmínky platného posudku o zdravotní způsobilosti uvedené v této výjimce jsou nejzazší. Uchazeči o pilotní výcvik se žádají, aby platný posudek o zdravotní způsobilosti získali co možná nejdříve, samozřejmě s ohledem na bezpečnost a opatření v souvislosti se zabráněním šíření epidemie nemoci Covid 19.

Platnost této výjimky je ode dne vyhlášení do odvolání na webu LAA ČR.

V Praze dne: 9.4. 2020 
Jiří Koubík, ředitel správy LAA ČR​
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​