7.4.2020
(Aktuality) Články / Oznámení
Aleš Trtil
Podmínky pro volnější létání
Přinášíme vám oficiální text Ministerstva dopravy:
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví, Leteckou amatérskou asociací České republiky a Aeroklubem České republiky připravilo v návaznosti na Ministerstvem zdravotnictví přijatého mimořádného patření, které bylo vzato na vědomí usnesením vlády České republiky ze dne 6. dubna 2020 č. 395, podmínky provozu sportovního a rekreačního létání (všeobecného letectví), včetně zajištění pilotního výcviku.
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví je potěšeno, že oblast sportovního a rekreačního létání může být jednou z prvních, na kterou se uplatňují volnější podmínky z omezeného pohybu osob, což jistě na straně jedné přispívá k důvěře ve všeobecné letectví, ale na straně druhé klade zvýšené nároky této důvěře dostát a dodržovat nastavená pravidla.
S přítomným krásným počasím přejeme všem letcům nádherné zážitky a prosíme – létejte zodpovědně a bezpečně!
 
Rozhodnutí OCL Ministerstva dopravy ze dne 7. 4. 2020 nadete zde.
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​