3.4.2020
(Aktuality) Padákové kluzáky
Ing. Miroslav Huml
Výsledky expertízy karabiny Camp po poruše za letu
​Hlavní inspektor techniky LAA SR nás informoval o ukončení expertízy karabin Camp po poruše za letu, na jejímž základě bylo vydáno "nariadenie HT01/2020 Letecké amatérské asociácie SR zákaz používání karabin z hliníkové slitiny s označením Woody Valley" ze dne 9.1.2020. V této souvislosti bylo v ČR publikováno Bezpečnostní doporučení HI techniky PK a MPK k používání Al karabin zde.
Znalecký posudek Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislavě čes. PPZ-KEU-BA-EXP-2020/1507 je k dispozici na webu LAA SR zde. Závěry posudku korespondují s našimi poznatky ze zkoušek obdobných karabin, které jsme provedli na naší zkušebně. Jejich závěr bude publikován v dubnovém čísle časopisu Pilot, spolu s úvodním ze série článků na téma únavy materiálů v letectví z pera leteckého konstruktéra, odborníka na problematiku únavy leteckých konstrukcí.
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​