25.3.2020
(Aktuality) Články / Oznámení
Ing. Miroslav Huml
Dočasná výjimka povinnosti rejstříku LAA ČR dokládat a ukládat v něm kopii platného posudku o zdravotní způsobilosti při vystavení nebo prodloužení platnosti pilotního průkazu
​V současné době je prakticky nemožné získat aktuální posudek o zdravotní způsobilosti pilota SLZ. Z důvodu omezení volného pohybu osob vyhlášeného Usnesením Vlády ČR, bylo vydáno doporučení letecko - lékařské komise neprovádět zdravotní prohlídky II. třídy leteckého personálu, LAPL a SLZ. Určení letečtí lékaři proto odmítají provádět preventivní (speciální) lékařské prohlídky.
Z těchto důvodů LAA ČR po projednání s OCL Ministerstva dopravy připravila dočasnou výjimku z předpisu LA 1 o povinnosti rejstříku dokládat a ukládat kopii platného posudku o zdravotní způsobilosti.

Jedná především o dočasné zmírnění požadavků předpisu LA 1 v bodech:
-5.1.1 kde se vyžaduje uložení kopie osvědčení o zdravotní způsobilosti (posudku o zdravotní způsobilosti)
-6.3.1 kde se vyžaduje doložení platného posudku o zdravotní způsobilosti
-6.3.1. b) kde se vyžaduje předložení platného posudku o zdravotní způsobilosti
-6.6.3.1 kde se vyžaduje platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti

V praxi to znamená, že pokud nemůžete z výše uvedených důvodů aktuálně doložit platný posudek o zdravotní způsobilosti, je možné pro:
a)    vystavení pilotního průkazu
spolu s ostatními potřebnými a formálně správnými náležitostmi dodat posudek o zdravotní způsobilosti i s prošlou dobou platnosti, který jste měli po dobu výcviku platný. Takto se to dá udělat v případě, že jste s vydáním průkazu váhali a posudek o zdravotní způsobilosti v mezidobí mezi ukončením Vašeho výcviku a podáním žádosti o vystavení pilotního průkazu pozbyl platnosti.
b)    prodloužení platnosti pilotního průkazu
dodat do rejstříku všechny ostatní potřebné náležitosti, ale posudek o zdravotní způsobilosti dodávat nemusíte.
Pokud budou ostatní náležitosti potřebné pro vystavení, nebo prodloužení pilotního průkazu v pořádku, rejstřík příslušný pilotní průkaz vydá.
Žadatelé o vystavení či prodloužení pilotního průkazu, kteří nejsou dotčeni tímto aktuálním výjimečným stavem a posudek o zdravotní způsobilosti mají platný, jej samozřejmě spolu žádostí o vystavení či prodloužení pilotního průkazu dokládat mají.
Tato dočasná výjimka je platná pouze pro administrativní úkon vystavení a prodloužení pilotního průkazu rejstříkem LAA ČR a na povinnosti pilota „mít platný posudek o zdravotní způsobilosti pokud provozuje leteckou činnost“ nic nemění.

Platnost této výjimky je od data doporučení letecko - lékařské komise neprovádět zdravotní prohlídky II. Třídy leteckého personálu, tedy od 18. 3. 2020 a bude ukončena vyhlášením po ukončení nouzového stavu, když bude opět možné posudek o zdravotní způsobilosti získat.

Jiří Koubík
Ředitel správy LAA ČR​
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​