23.3.2020
(Aktuality) Články / Oznámení
Aleš Trtil
Stanovisko LAA ČR k iniciativě Pilotilidem.cz
Tuto aktivitu vnímáme pozitivně. Víme, že existuje mnoho ochotných pilotů schopných a způsobilých takovou pomoc poskytnout, pokud by situace zašla tak daleko, že bude potřeba vypomoci infrastruktuře státu a složkám integrovaného záchranného systému (IZS).
Využití sportovních létajících zařízení (SLZ) je možné za předpokladu dodržení platné předpisové základny.
Vhodné plochy SLZ je možné použít po dohodě s jejich provozovateli, jejichž kontakty lze najít na webu LAA ČR.
Věříme, že aktivita členů LAA bude ku prospěchu při řešení současné nepříjemné situace. 

Aleš Trtil,
Prezident LAA ČR

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​