23.3.2020
(Aktuality) Články / Oznámení
Aleš Trtil
Stanovisko LAA ČR k iniciativě Pilotilidem.cz
Tuto aktivitu vnímáme pozitivně. Víme, že existuje mnoho ochotných pilotů schopných a způsobilých takovou pomoc poskytnout, pokud by situace zašla tak daleko, že bude potřeba vypomoci infrastruktuře státu a složkám integrovaného záchranného systému (IZS).
Využití sportovních létajících zařízení (SLZ) je možné za předpokladu dodržení platné předpisové základny.
Vhodné plochy SLZ je možné použít po dohodě s jejich provozovateli, jejichž kontakty lze najít na webu LAA ČR.
Věříme, že aktivita členů LAA bude ku prospěchu při řešení současné nepříjemné situace. 

Aleš Trtil,
Prezident LAA ČR

Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596