19.3.2020
(Aktuality) Články / Oznámení
Aleš Trtil
Aktuální provoz LAA ČR


Vzhledem k vývoji situace s koronavirovou nákazou jsme byli nuceni přistoupit k následujícím opatřením:
Vedle striktního vyloučení jakýchkoliv osobních návštěv v sídle asociace jsme pracovníky ústředí LAA ČR, jejichž práce vyžaduje přítomnost na pracovišti, rozdělili do dvou funkčních skupin, které se budou střídat v budově a v práci z domova v týdenním cyklu tak, aby se nepotkaly. Tento systém má zajistit, aby se služby LAA (práce rejstříku a inspektorů a správy LAA) nezastavily. Z toho plyne, že rejstřík funguje takříkajíc „v oslabení“, což se může projevit na lhůtách vyřízení některých záležitostí.
 
PROSÍME VŠECHNY: ZDRŽTE SE TELEFONICKÝCH DOTAZŮ, ZDA UŽ PŘIŠLY VAŠE PAPÍRY, NEBO ZDA UŽ VÁM NOVÉ BYLY ODESLÁNY (NEDĚLALI BYCHOM PAK NIC JINÉHO, NEŽ ŽE BYCHOM TELEFONOVALI…).
 
Pokud se potřebujete poradit s některým z našich hlavních inspektorů, kontaktujte ho nejlépe e-mailem, případně na MOBILNÍM TELEFONU.
 
V této souvislosti připomínáme, že korespondenčně lze již dlouhou dobu vyřizovat veškeré úřední záležitosti a není tedy nutné LAA ČR navštívit osobně. Jen je potřeba vzhledem k situaci trochu více strpení.

 

Jak na to:

Platby
Veškeré platby za požadované služby LAA ČR je nutné provést předem, nejlépe převodem na bankovní účet LAA ČR podle návodu na webu LAA ČR.

Pojištění a členství
Již delší dobu je možné na webu LAA ČR vyřídit žádosti o pojištění a členství pomocí Online služeb LAA ČR přes Portál správy.
Pilotní průkaz
Do odvolání lze pilotní průkaz vystavit nebo prodloužit tak, že originály veškerých potřebných dokumentů naskenujete (vyfotografujete) a zašlete elektronicky ve formátu pdf nebo jpg (fotografie na vystavení průkazu jen v jpg) na rejstřík LAA ČR a ten vám zašle vystavený či prodloužený pilotní průkaz poštou na vaši adresu.
 
Technický průkaz SLZ
Potřebné doklady bylo možné již dnes zasílat elektronicky, takže tuto možnost ve spolupráci s inspektory techniky využijte.
Poznámka: Nezapomeňte veškeré dokumenty před skenováním či fotografováním opatřit originálními podpisy! Nekvalitní skeny a fotografie nebudou přijaty.

Aleš Trtil
Prezident LAA ČR​​

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​