7.3.2019
(Aktuality) Články / Oznámení
Vojtěch Šaman
Zjednodušení letů SLZ na Slovensko
Na základě sdělení Mgr. Miloše Ťapušíka z Leteckého odboru slovenského Dopravního úřadu informujeme, že došlo k podstatnému zjednodušení létání sportovních létajících zařízení na Slovensko. Dne 20. února 2019 přijal zmíněný úřad rozhodnutí, kterým se určují podmínky vykonávání letů SLZ ve vzdušném prostoru Slovenské republiky. Od vydání tohoto rozhodnutí mohou SLZ registrovaná v zemích EU, nebo Evropského hospodářského prostoru a zároveň člen jejich posádky je z členského státu EU nebo EHP, vykonávat lety ve vzdušném prostoru Slovenské republiky (za dodržení dalších, zde platných obecných pravidel) bez povolení.
Celé znění rozhodnutí najdete na stránkách Dopravného úradu SR.
Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596