4.3.2019
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Vojtěch Šaman
Zákaz motorového létání nad národními parky!
Počínaje 28. 2. 2019 vstoupilo v platnost nové rozdělení vzdušného prostoru ČR. Pilotů všeobecného letectví se dotkne celá řada změn. Asi k nejvýznamnějším změnám patří zřízení nových omezení nad národními parky. Jedná se o prostory LKR1 Šumava, LKR2 České Švýcarsko, LKR3 KRNAP a LKR4 Podyjí. Pro všechny platí shodné omezení vertikálně GND – 1000 ft (300 m) AGL v okruhu 600 m nad nejvyšší překážkou. Příznivou zprávou pro bezmotorové letce je, že ve výjimkách je mj. i létání padákových a závěsných kluzáků. Starty a přistání uvnitř národních parků jsou možné pouze z ploch se souhlasem správy NP. To jsou v současnosti všechna stávající oficiální startoviště v KRNAPu. Horizontální hranice prostorů jsou publikovány v AIPu ČR a v letecké mapě. Jejich zobrazení je snadno dostupné v Aisview.
Vzhledem k tomu, že letecká mapa 1:500 000, kterou vydává LAA ČR pro své členy, bude distribuována cca 15.4.2019, v únorovém vydání Pilota vyšla příloha s výřezem mapy 1:200 000 se zobrazením uvedených omezení. V této souvislosti jedno upozornění: přes veškerou snahu se nám do popisku vertikální hranice u všech čtyř prostorů dostala chyba - u údaje v závorce je uvedeno chybně (3000 m) místo (300 m). Tyto mapy najdete níže ke stažení v PDF (již s opravenýmm údajem).
LKR3 KRNAP (A4)
Podrobné informace budou otištěny v článku o změnách v rozdělení vzdušného prostoru ČR, který vyjde v březnovém vydání časopisu Pilot.
Prosíme vás o důsledné respektování publikovaného omezení.
Ing. Miroslav Huml
Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596