31.1.2019
(Aktuality) Články / Oznámení
Vojtěch Šaman
Na složenky NEČEKEJTE!


Jestli vám tato zjevná poťouchlost v nadpisu pomohla zpozornět, tak splnila účel.

Pokud už jste příspěvky na letošní rok zaplatili, následující informace číst nepotřebujete.
Ale pokud ne a stále se sháníte po složence od LAA, čtěte prosím dále:
Od rozesílání složenek jsme upustili proto, že je to nákladné a převážná většina lidí je už stejně nepoužívá. V Pilotu č. 12/2018 (hned na 1. straně Bulletinu) proto byly instrukce, jak zaplatit členské a svazové příspěvky na letošní rok. (Tytéž instrukce jsme posílali i hromadným e-mailem 13. 12. 2018.)

Platební údaje potřebné pro správné zaplacení vašich příspěvků byly v přiloženém dopisu (list papíru A4 poskládaný na třetiny, vložený do igelitového přebalu tak, aby bylo vidět jen vaše jméno a doručovací adresa).
Jestliže jste však přiložený dopis zahodili, tak tyto variabilní symboly již k dispozici nemáte.

Co s tím?
Pokud jste schopni přihlásit se ke svému „členskému účtu“ přes Portál správy (na internetu), pak svůj variabilní symbol/symboly najdete po přihlášení do něj. V takovém případě budete nejspíš schopni i přes internetové bankovnictví, či za pomoci QR kódu také provést příslušnou platbu/platby.
 
 
Ale vždyť já chtěl jenom složenku...!
Pokud je pro vás platba složenkou nadále jediným způsobem, jak příspěvky zaplatit (protože třeba nemáte účet v bance, a/nebo neumíte zacházet s internetem), potom jednoduše na poště vyplňte složenku typu A pro každou z plateb. Jediný rozdíl je ten, že do složenek musíte tyto údaje vepsat sami. POZOR: musíte je však vypsat pozorně, čitelně a do obou částí složenky stejně, aby se platba „nezatoulala“.

Pokud máte svoje letošní variabilní symboly, použijte je. (Rozhodně ale nepoužívejte ty loňské, či starší!)
Jestliže nemáte aktuální variabilní symboly, potom do příslušné kolonky („V. symbol“) na složence vyplňte čitelně svoje rodné číslo. POZOR: Bez těchto správně vyplněných údajů vaší platbu složenkou nelze přiřadit, a většinou ani dohledat.
Pokud se nedostanete ke svému aktuálnímu variabilnímu symbolu, ale chcete poslat platbu příkazem z banky, použijte taktéž jako VS svoje rodné číslo a do „zprávy pro příjemce“ napište svoje jméno, příjmení a zkratku ČLP pro platbu členského příspěvku (letos 850 Kč).
Pokud platíte i svazovné (letos 600 Kč, platí jen pro Svaz UL), a do „zprávy pro příjemce“ napište své jméno, příjmení a zkratku SVP.
Ještě si dovolíme připomenout, že včasné a správné provedení platby členství v LAA ČR je podmínkou pro uzavření kteréhokoliv ze sedmi druhů pojištění nabízených členům naší asociace, přičemž některá z těchto pojištění (konkrétně pojištění za újmu způsobenou provozem SLZ) jsou povinná.
Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596