11.1.2019
(Články) Pilot
Vojtěch Šaman
OPT-OUT ve vztahu k činnosti LAA ČR
UL letouny jako například Sirius, které mají i variantu ELSA, budou mít cestu ke zvýšení MTOM na 600 kg nejjednodušší
 
O tom, v jaké fázi se nachází legislativa stran letadel s maximální vzletovou hmotností 600 kg na prahu roku 2019, pojednává článek od Jana Fridricha a Miroslava Kábrta, který vyšel v Pilotu 12/2018. Moby Dick je asi typickým příkladem UL letounu, který bude i nadále létat podle starých předpisů s limitem do 450 kg bez ZS
 
 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​