13.12.2018
(Aktuality) Články / Oznámení
Vojtěch Šaman
Upozornění všem členům LAA
Prosíme všechny členy, aby věnovali pozornost sdělení, které by mělo dne 13.12.2018 přijít e-mailem ohledně nového způsobu placení členských příspěvků na rok 2019. Pokyny obsahují unikátní variabilní symbol pro platbu členského příspěvku (příp. i pro platbu svazovného) pro toho kterého člena na rok 2019.
Pokud vám během dne 13.12.2018 nedorazí e-mail s těmito informacemi, je pravděpodobné, že vaše e-mailová adresa uvedená v údajích v členské databázi není aktuální. V takovém případě prosím aktualizujte svoji adresu (přes portál správy LAA).
Ty samé pokyny pro platby členských a svazových příspěvků (tzn. tentýž unikátní VS) najdete v přiloženém průvodním dopise, (tj. na třetiny přeloženém listu s vaší poštovní adresou), který vám bude zaslán s Pilotem 12/2018.
 
Poznámka pro členy Svazu UL:

Valná hromada Svazu UL konaná 17.11.2018 rozhodla o navýšení svazového příspěvku pro rok 2019 na 600 Kč (tj. o 100 Kč) v důsledku zdražování tisku map i Databáze leťišt, které by stávající výše příspěvků od příštího roku nepokryla. 
Svazový příspěvek je splatný do 31. 1. 2019. Pokud do tohoto data příspěvek zaplatíte, obdržíte:

- Letecký atlas v měřítku  1 : 200 000

- Databázi letišť 2019 ČR+SR včetně sady leteckých map

Nárok na tyto služby svazu má pouze ten, kdo zaplatil členský příspěvek LAA ČR a svazový příspěvek!

Platbu svazového příspěvku neslučujte s platbou členského příspěvku LAA, ani s žádnou další platbou LAA (pojištění, doklady apod.)!​ 
Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596