1.3.2013
(Aktuality) Články / Oznámení
Vojtěch Šaman
Nejlepší letečtí sportovci roku 2012 jsou známi!


Prvního března na půdě Poslanecké sněmovny parlamentu ČR proběhlo vyhlášení nejlepších leteckých sportovců za uplynulý rok.

V důstojné atmosféře dobře připraveného slavnostního programu byla již potřinácté sportovcům, kteří významně přispěli zejména v předcházejícím roce k dobrému renomé leteckého sportu v ČR, předána ocenění z rukou významných hostí, mj. činitelů státní správy.

Prestižní ocenění "Nejlepší letecký sportovec roku" udílí Letecká amatérská asociace ČR spolu s Klubem leteckých novinářů při Syndikátu novinářů ČR, Klubem leteckých modelářů při Svazu modelářů ČR, Asociací leteckých provozovatelů ČR a Plachtařským Old timer klubem.

Podrobnosti se dočtete v reportáži v březnovém vydání časopisu Pilot.

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​