10.11.2017
(Články) Pilot
Vojtěch Šaman
Technická komise LAA ČR a náplň její činnosti


Při zveřejňování informací o nových Typových průkazech se často setkáváme s dotazy na složení a práci Technické komise LAA ČR, která se významně podílí na procesu typového schvalování ultralehkých letadel. Jmenovité složení komise zveřejňujeme každoročně ve Výroční zprávě LAA ČR, ale určitě stojí za stručné přiblížení nástin její práce, doplněný též poněkud širší informací o jejích členech....


Článek Ing. Václava Chvály, hlavního technika LAA ČR naleznete v PDF zde
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​