4.11.2017
Lenka Bejčková
Výzva pro pořadatele Navigačního Poháru Petra Tučka 2018
Sportovní komise Svazu UL hledá jednotlivé pořadatele deseti kol navigačních soutěží Poháru Petra Tučka pro rok 2018. Formát soutěží a pomoc pořadatelům od Svazu UL jsou stejné, jako v roce 2017. Na každé soutěži budou vyhlašovány obě kategorie, a to rekreační a sportovní (jednomístné a dvoumístné).
 
Termín první soutěže je neděle 29. 4. 2018 a předchází jí v sobotu 28. 4. 2018 již tradiční seminář UL navigačního létání, určený pro širokou leteckou veřejnost (nejen pro držitele UL pilotního průkazu). Seminář i první soutěžní kolo proběhnou na letišti v Havlíčkově Brodě.
 
Termín další soutěže je 12. 5. 2018 a další pak téměř vždy se čtrnáctidenním odstupem. Víkendy mezi tím jsou rezervní pro případ přesunutí soutěže pro špatné počasí.
 
Podmínky:
Žádost musí obsahovat minimálně dva navrhované termíny, předpokládaný počet posádek, počet organizačního zajištění, žádosti projedná SK na lednovém zasedání. V případě počtu nabídek od organizátorů na více než deset kol si Sportovní komise vyhrazuje právo rozhodnout o výběru pořadatelů. Při rozhodování bude bráno v úvahu umístění letiště, zkušenosti s již pořádanou soutěží (bez zásadních prob lémů), míra účasti v minulých ročnících.
Pro jednotlivá kola NPPT se budou vyžadovat přihlášky předem, a to motivačním způsobem (registrace předem = startovné 100 Kč, bez předběžné registrace = startovné 150 Kč).
Povinnosti pro nové organizátory:
-účast minimálně jednoho člena organizátora na jarním semináři v Havl. Brodu
-zaslání pozvánky k uveřejnění na webu LAA ČR, elektronicky na e-mail svazul@laacr.cz minimálně 14 dní před zahájením soutěže
-zajištění předání vyhodnocovacího SW s výsledky po ukončení soutěže 
-organizátor připraví zprávu o průběhu kola do časopisu Pilot (odevzdání je podmínkou k proplacení příspěvku).
Svaz UL zajišťuje:
-supervizora soutěže (bude určen Sportovní komisí Svazu UL)
-zpracování soutěžní mapy dle zadání organizátora
-SW pro vyhodnocení soutěže
-příspěvek Svazu UL pro soutěžící 20 l na posádku (pilot musí být členem svazu UL)
-vytištění map a fotek, zapůjčení loggerů a přistávacího decku (dopravu si zajišťuje pořadatel).
-příspěvek Svazu UL do výše 7000 Kč včetně DPH na stavbu tratě a organizaci (výše příspěvku Svazu UL vychází z předpokladu schválení dotace z MŠMT)
Přihlášky prosíme zasílat do 30. 12. 2017 na e-mail: svazul@laacr.cz

Sportovní komise Svazu UL přihlášky projedná na začátku roku 2018 a potvrdí je zájemcům. Předem děkujeme.
 
Za Svaz UL
Lenka Bejčková
Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596