20.7.2017
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Vojtěch Šaman
Omezení provozu na ploše SLZ Kraví hora
Plocha  SLZ Kraví hora u Bořetic (LKKRAV) bude v následujících termínech uzavřena:
21.7. od 16:00 LT do 23.7. 14:00 LT - modelářská soutěž
28.7. od 12:00 LT do 29.7. 20:00 LT - střelecká soutěž.
 
Pořadatelé soutěží budou na příposlechu pro případ nouze. Oba konce dráhy budou označeny bílými kříži.
 
Ivo Lengál
předseda, Letecký klub Kraví hora
Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596