20.6.2017
(Aktuality) Vzdušný prostor ČR
Vojtěch Šaman
Dočasně omezený prostor CHEB


V souvislosti s pořádáním leteckého dne v Chebu - 100 let letiště Cheb je vyhlášen "Dočasně omezený prostor CHEB". Přikládáme i schema prostoru.
Prostor "TRA CHEB" je stanoven na období od 24. do 25.6.2017 denně od 06:00 do 18:00 UTC.
Prostor TRA CHEB je horizontálně vymezen kruhovým obloukem o poloměru 3 NM (5,5 km) se středem v ARP letiště CHEB - vertikálně GND až FL55 a FL95 (dle TMA II Karlovy Vary).
Informace o aktivaci a možnosti vstupu do TRA CHEB poskytne Letiště Cheb na kmitočtu 135,325 MHz volací znak "CHEB AIRSHOW" nebo osoba  odpovědná za vydání povolení vstupu do TRA CHEB pan Luboš Umbraun, letový ředitel VLV, tel. +420 724 974 390
Další informace pro piloty a přílety WWW stránky Letiště Cheb http://www.letistecheb.cz/letecky-den-2017/informace-pro-piloty.html
Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596