28.1.2013
(Aktuality) Závěsné kluzáky
Jan Matějovský
Žebříček pilotů svazu ZL

​Pořadí Žebříčku pilotů svazu ZL pro následující rok je dáno součtem bodů ze tří soutěží. MČR, ČPP a FAI2. Z každé se započítávají body za výkony od 1. října předchozího roku do 30. září běžného roku zaokrouhlené na celé body:

Za MČR pilot získá 1000 x jeho body / body nejlepšího soutěžícího (občana ČR) v této soutěži

Za ČPP kategorie Rogala pilot získá 800 x jeho body / body nejlepšího soutěžícího (občana ČR) v této soutěži
 
Za soutěž FAI 2 pilot získá 600 x jeho body / body vítěze této soutěže
 
Pokud se na MČR nebo soutěži FAI 2 odlétá jen jedno platné kolo, budou body do žebříčku z této soutěže sníženy o 60%. Pokud jen dvě platná kola, budou sníženy o 20%.
Pokud se soutěže FAI 2 zúčastní méně než 50 pilotů, kteří získali alespoň jeden bod, budou body za tuto soutěž sníženy koeficientem počet pilotů / 50.
 
Do rankingu se započítávají jen soutěže FAI 2, jejichž výsledkové listiny budou do 14 dnů po skončení soutěže zaslány předsednictvu k zveřejnění na webu LAA ČR. Pokud se pilot zúčastní více soutěží FAI 2, do rankingu se mu započítá pro něj nejvyšší zisk jen z jedné z nich.
Prvních deset občanů ČR, kteří splňují kritéria FAI pro reprezentaci České republiky, tvoří reprezentační tým. Při nominaci na kteroukoliv akci státní reprezentace bere předsednictvo svazu ZL do úvahy pořadí těchto pilotů. Přitom má právo zařadit na libovolné místo žebříčku jednoho pilota, který má dostatečnou výkonnost.

Dodatek přijatý k 30.1.2013:
Předsednictvo svazu ZL projednalo změny Pravidel ČPP publikované sportovní komisí Svazu Paraglidingu 8.1.2013. Předsednictvo svazu ZL odsouhlasilo i pro kategorii Rogala zvýšené koeficinty uzavřených tratí pro oblast "Střední Evropa" (země Visegrád 4 - CZ, SK, PL, HU, dále území AT, DE od rovnoběžky 48.5 severně), doposud používané jen pro ČR. Na rozdíl od padáčkářských kategorií v kategorii ČPP - Rogala stejně jako v předešlých ročnících nebudeme započítávat výkony uletěné mimo Evropu a nebudeme klást žádné další omezující podmínky na oblasti uvnitř Evropy, ze kterých se mají započítávat do hodnocení každého pilota jeho čtyři nejlepší výkony.
 
Petr Čejka
​​
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​