17.3.2017
(Aktuality) Články / Oznámení
Ing. Jan Fridrich
Parlamentní podvýbor pro inovace, letectví a kosmonautiku ocenil osobnosti čs. letectví za rok 2016
 

V pondělí 13. března 2017 se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnilo slavnostní zasedání Parlamentního podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku, na kterém byly oceněny osobnosti českého letectví za rok 2016. Je potěšitelné, že letos byla značná část oceněných nějakým způsobem svázána s prací Letecké amatérské asociace ČR. Ze slavnostního zasedání přinášíme krátkou obrazovou reportáž.


Předseda podvýboru ing. František Laudát při úvodním projevu, při kterém mimo jiné zmínil potřebu kvalifikovaných pracovníků a důležitost maturity z matematiky.

Celkový pohled do sálu

Osobnosti českého letectví za rok 2016


 Ing. Ivan Brandejs -  za úspěšnou činnost konstruktéra letadel


Ing. Václav Brandejs  -  za úspěšnou činnost konstruktéra letadel


Ing. Jaroslav Dostál -  za úspěšnou činnost konstruktéra letadel

doc. Ing. Luboš Janko, CSc. -  za dlouhodobou činnost při přípravě vysokoškolských leteckých odborníků


JUDr. Václav Kobera -  za úspěšné aktivity při začleňování čs. kosmického výzkumu, průmyslu a vzdělávání do evropských struktur

 


PhDr. Jaroslav Sýkora, plk.v.v. -  za dlouholetou práci v čs. kosmickém výzkumu a za jeho propagaci


Ing. Jan Kadeřábek -   za zavedení a rozvoj oboru vzdělání "Provoz a ekonomika letecké dopravy" ve Střední průmyslové škole dopravní, Praha 1, Masná


Ing. Emil Přádný - za vynikající práci zkušebního pilota a za zásluhy o rozvoj konstrukce letadel


Marcel Sezemský -  za dlouholetou činnost při restaurování a záchraně historických letadel čs. výroby a za propagaci čs.letectví

 


Ing. Martin Šonka -   za účinnou propagaci čs. letectví v zahraničí a za vynikající výsledky v letecké  akrobacii a v seriálu mistrovství světa Red Bull Air Race

 


Ing. Jaromír Štolc -  za dlouholetou a obětavou práci při vedení Odboru civilního letectví Ministerstva  dopravy ČR

Ing. Jiří Kaňák -  za dlouholetou práci dopravního pilota a za zastupování ČR v odborných mezinárodních organizacích

Ing. Ladislav Regent -  za dlouhodobé vynikající pracovní výsledky v ŘLP ČR, s.p. a za obětavou záchranu života kolegyně na pracovišti

 


Ing. Robert Theiner, Ph.D. - za příkladné propojení vysokoškolské výuky a vývoje originálního letounu ALBI L-39
 

Ing. Václav Vašek, plk.v.v. -  za mimořádné a vynikající pilotní umění a za vysokou profesionalitu a pevné životní postoje při obhajování zájmů vojenského i civilního letectví
 

Ing. Josef Pavlík, plk. v.v. -  u příležitosti jeho devadesátin a sedmdesáti let činnosti v letectví za celoživotní službu výkonného letce v AČR, instruktora létání, graduovaného leteckého psychologa a za pedagogickou a publicistickou činnost

 


Závěrečná fotografie

O akci informoval i Týden.cz a Airzone.tv.

Přeji všem oceněným hodně zdraví a elánu do další letecké činnosti.

Jan Fridrich

Administrátor: web@laacr.cz
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596